โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ผู้บริหาร

นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ข้อมูลสถานศึกษา
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ทำเนียบนักเรียน
โครงสร้างสถานศึกษา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อราชการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี นิ่มสอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรณี ปิ่นสากล
ครู คศ.3

นางสาวจินดา อินทรรัตน์
ครู คศ.3

นางสุวารีย์ ศรีมะวัฒน์
ครู คศ.3

นางอารมย์ นิลจาด
ครู คศ.3

นางอัจฉรา เส็งเรียบ
ครู คศ.3

นางกฤษณา รักจ้อย
พนักงานราชการ

นางสาวสิรภัค สุขมณี
ครู คศ.1

นายธวัชชัย สิริฉัตรวัชรพล
ครูผู้ช่วย

นางสริยา จังศิริวัฒนา
ครู คศ.2

นางนุชนาถ เลี่ยมทอง
ครู คศ.3