โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ผู้บริหาร

นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ข้อมูลสถานศึกษา
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ทำเนียบนักเรียน
โครงสร้างสถานศึกษา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อราชการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 29 รูป / ดู 36 ครั้ง )
โครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนอ้อมน้อยสามัคคี
( จำนวน 9 รูป / ดู 6 ครั้ง )
การท่าเรือแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณจัดทำห้องคอมพิวเตอร์
( จำนวน 2 รูป / ดู 7 ครั้ง )
รับรางวัล "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560"
( จำนวน 4 รูป / ดู 10 ครั้ง )
บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ
( จำนวน 5 รูป / ดู 20 ครั้ง )
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
( จำนวน 43 รูป / ดู 60 ครั้ง )
ศน.จงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ มานิเทศติดตามโรงเรียนวัดอ้อมน้อย
( จำนวน 14 รูป / ดู 23 ครั้ง )
คณะครูเข้าอบรมทำสื่อการเรียนการสอน POP UP บูรณาการ
( จำนวน 37 รูป / ดู 63 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 63 รูป / ดู 107 ครั้ง )
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 6 รูป / ดู 39 ครั้ง )
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาวิ่ง 31 ขา
( จำนวน 30 รูป / ดู 69 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 46 รูป / ดู 103 ครั้ง )