โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ผู้บริหาร

นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ข้อมูลสถานศึกษา
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ทำเนียบนักเรียน
โครงสร้างสถานศึกษา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อราชการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

กิจกรรมลดเวลาเรียน
ภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 25 รูป / ดู 9 ครั้ง )
งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 51 รูป / ดู 8 ครั้ง )
คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง 31 ขา
( จำนวน 6 รูป / ดู 22 ครั้ง )
ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมเปิดงานประจำปีวัดอ้อมน้อย
( จำนวน 4 รูป / ดู 13 ครั้ง )
คณะครูเตรียมงานบัตรบัณฑิตน้อยและรับปริญญาบัตรป.6
( จำนวน 14 รูป / ดู 19 ครั้ง )
นักเรียนลงเลือกตั้งประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 19 รูป / ดู 20 ครั้ง )
คณะครูรับถ้วยรางวัลในกิจกรรม
( จำนวน 9 รูป / ดู 11 ครั้ง )
สอบอ่านออกเขียนได้ครั้งที่ 4
( จำนวน 7 รูป / ดู 10 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
( จำนวน 13 รูป / ดู 8 ครั้ง )
กิจกรรม"เข้าค่ายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( จำนวน 52 รูป / ดู 14 ครั้ง )
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "Show Shop Sim"
( จำนวน 61 รูป / ดู 13 ครั้ง )
คณะครูเดินทางศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลนางแล จ.เชียงราย
( จำนวน 20 รูป / ดู 8 ครั้ง )