โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ผู้บริหาร

นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ข้อมูลสถานศึกษา
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ทำเนียบนักเรียน
โครงสร้างสถานศึกษา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อราชการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6/49
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 626.54 KB
ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.72 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.3 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เสนอราคาซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.82 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.91 KB
รายงาน ปริมาณงานและราคา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.39 KB
สรุปผลการประเมินราคา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.88 KB
รายงานการปรับปรุงการดำเนินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378 KB
รายงานขอหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2558
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.004
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.96 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 472.29 KB
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 57
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.43 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 595.46 KB
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโดยใช้วิธีพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB