โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ผู้บริหาร

นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ข้อมูลสถานศึกษา
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ทำเนียบนักเรียน
โครงสร้างสถานศึกษา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อราชการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
ทำเนียบนักเรียน
ทำเนียบนักเรียน 1/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ทำเนียบนักเรียน 2/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.43 KB
ทำเนียบนักเรียน3/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.22 KB
ทำเนียบนักเรียน 4/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.39 KB
ทำเนียบนักเรียน 5/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ทำเนียบนักเรียน 6/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ทำเนียบนักเรียน 7/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ทำเนียบนักเรียน 8/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ทำเนียบนักเรียน 9/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ทำเนียบนักเรียน10/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB