โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ผู้บริหาร

นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ข้อมูลสถานศึกษา
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ทำเนียบนักเรียน
โครงสร้างสถานศึกษา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อราชการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
02 พ.ค. 59 อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี
09 พ.ค. 59 ถึง 12 พ.ค. 59 อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ / สื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
13 พ.ค. 59 ถึง 11 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
19 พ.ค. 59 แข่งวิชาการกลุ่มเครือข่ายโครงการรักษ์ภาษาไทย
20 พ.ค. 59 วันหยุดเนื่องจากวันวิสาชบูชา
21 พ.ค. 59 ถึง 22 พ.ค. 59 คณะครูอบรม Pop up จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
21 พ.ค. 59 ถึง 23 พ.ค. 59 ผู้บริหารและครูปฐมวัย ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
29 พ.ค. 59 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559
31 พ.ค. 59 วันงดสูบบุหรี่โลก
01 มิ.ย. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559
05 มิ.ย. 59 วันสิ่งแวดล้อมโลก
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ
15 ก.ค. 59 จัดกิจกรรม รำลึก 88 ปี โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
18 ก.ค. 59 วันหยุดตามมติ ครม.
19 ก.ค. 59 วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
20 ก.ค. 59 วันหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สัปดาห์วันภาษาไทย
08 ส.ค. 59 ถึง 11 ส.ค. 59 สัปดาห์อาเซียน / สัปดาห์ห้องสมุด
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 59 วันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ส่งโครงงานและวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
30 ก.ย. 59 ส่งแฟ้มกิจกรรมลดเวลาเรียนของแต่ละสายชั้น
03 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
11 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1-2559
31 ต.ค. 59 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559
06 พ.ย. 59 วันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
14 พ.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียนครั้งที่ 66
25 พ.ย. 59 วันประถมศึกษาแห่งชาติ/วันวชิราวุธ/วันยุติความรุนเเรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล
01 ธ.ค. 59 วันเอดส์โลก
02 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
05 ธ.ค. 59 วันหยุดเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค. 59 วันหยุดชดเชยเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
18 ธ.ค. 59 แข่งกีฬากลุ่มอ้อมน้อยสามัคคี
28 ธ.ค. 59 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
02 ม.ค. 60 ถึง 03 ม.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 60 วันหยุดเนื่องจากวันครู
02 ก.พ. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 ส่งเอกสารนักเรียนย้ายเข้า
04 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
13 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนย้ายเข้า ชั้น ป.2-ป.6
13 ก.พ. 60 วันหยุดชดเชยเนื่องในวันมาฆบูชา
15 ก.พ. 60 สอบวัดผลกิจกรรมลดเวลาเรียน
19 ก.พ. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สอบอ่านข้อสอบสพฐ.
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นบริบาล อนุบาล 1 และอนุบาล 2
01 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 คณะครูส่งสรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2560
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/59
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1
08 มี.ค. 60 ถึง 08 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเอกสารธุรการ ปพ.5 และตารางผลสัมฤทธิ์ส่งห้องวิชาการ
13 มี.ค. 60 ถึง 16 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาคเรียนที่2/59
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่ง ปพ.6
17 มี.ค. 60 ถึง 20 มี.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งคะเเนนพร้อมตัดเกรดให้ครูประจำชั้น 1-5
19 มี.ค. 60 งานบัณฑิตน้อย
20 มี.ค. 60 งานปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นประถาศึกษาปีที่ 1- 5 ส่งเอกสารธุรการ / ปพ.5 / ตารางผลสัมฤทธิ์ห้องวิชาการ
23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ส่ง ปพ.6
26 มี.ค. 60 มอบตัวนักเรียนชั้น ป.1
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 ฝ่ายวิชาการ/ครูประจำชั้นส่ง ปพ.5
30 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559
01 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
15 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560